soukromá školka 10 - Strašnice, soukromá školka Praha 10 - Strašnice, co je Tučňákov, hlídání dětí Praha 10 - Strašnice

Soukromá školka Praha, Individuální přístup, strava v bio kvalitě, tematické týdny pro děti, jak do Tučňákova, dětský klub, hlídání dětí, akce pro děti – Praha, dětské centrum Praha 10 - Strašnice

soukromá školka, šikulové, sporťáci, zpěváček, anglická školka, svačina pro děti, cvičení pro děti

školka, jesle, pohyb, tanec, dětství, školné

O nás

Vítáme Vás v Tučňákově. Jsme první a jediná školička pracující s unikátním programem multismyslové stimulace dětí. Vedeme děti k systematickému zapojování všech smyslů pomocí nichž lépe, rychleji a hlouběji poznávají svět. Dáváme průchod přirozené zvědavosti a rozvíjíme lásku k poznání. Pyšníme se krásnými prostory s vlastní rozlehlou zahradou. Jsme školičkou do které se děti těší. 

 • Pracujeme s jedinečným kurikulem 
 • Unikátní program podporující rozvoj dětí
 • Speciálně navržené pomůcky
 • Kvalifikované profesionální vedení je samozřejmostí
 • Nadstandardní vybavení prostor
 • Vlastní rozlehlá zahrada ke každodennímu využití 
 • Rodinné klima k rychlejší adaptaci dětí
 • Garantujeme nízký počet dětí ve skupině
 • Široká nabídka vzdělávacích a zájmových kroužků
 • Anglické bloky s rodilým mluvčím
 • Tučňákův minibusík BMW, luxusní přeprava do školky i ze školky 

Děti přijímáme od 12 měsíců!

 

Kdo se stará o Vaše děti?

 

Mgr. Magda Bartošová

Magda je autorkou a ředitelkou projektu. Magisterské vzdělání získala v oboru psychologie. Vystudovala také předškolní a speciální pedagogiku. Nyní působí jako frekventantka psychoterapeutického výcviku kognitivně behaviorální terapie u prof. Jána Praška v Mezinárodním institutu KBT - Odyssea. 

Ve své pedagogické praxi a po zkušenostech z jiných zařízení zjistila, že je třeba něco změnit. „Školky jsou přeplněné, rodiče bezradní, učitelky podrážděné. Důsledky se bohužel podepisují na těch nepravých. Cílem školičky a jeslí Tučňákov je vytvářet prostředí, do kterého se děti těší. Prostředí klidné, rodinné s kvalitní péčí a individuálním přístupem ke všem účastníkům výchovně vzdělávacího procesu. Dle získaných referencí a ocenění se nám to zdá se daří. Chceme být pro děti partnery a průvodci na jejich cestě dětstvím. Pohybovat se ve společnosti dětí je nesmírně obohacující. Kvalitní pedagog musí sám v sobě najít kousek dětské duše a dát jí prostor k realizaci.“ Na práci s dětmi ji baví jejich autenticita, spontánnost a čistá radost ze života. Fascinují ji každé i sebemenší pokroky ve vývoji a má radost, může-li se na tomto procesu podílet, pozorovat jej a ve všech směrech podporovat. V kanceláři ji proto nehledejte, věnuje se dětem. 

 

 

Mgr. Jitka Pavelková

Jitka získala magisterský diplom ve speciální pedagogice a vychovatelství. Absolvovala kurz rozvoje a podpory grafomotoriky u dětí. Úspěšně zakončila také kurz znakového jazyka. Praxi v oboru čerpala jako učitelka v mateřské škole, hlídací teta v dětském centru, vedoucí na letních táborech s mezinárodní účastí. Zajišťovala soukromé hlídání v rodinách, včetně doučování dětí školou povinných. Působila jako lektorka zájmových kroužků zaměřených na tanec a sport, ten je také její velkou vášní. Je milá, spolehlivá a zodpovědná. Děti si v její společnosti užijí spousty legrace a žádný ze dnů není všední.

"Snažím se maximálně zaměřovat na individualitu každého dítěte. Jejich kreativita je mi obrovskou inspirací. Ideální den je vyplněný zábavou spojenou s učením se novým věcem. Vhodná kombinace a vyvážení těchto požadavků dělá velké úspěchy. Každičký den s dětmi je jiný a to na této práci miluji."

 

 

Ivana Charvátová

Má dlouholetou pedagogickou praxi na pozici učitelka v mateřské škole. Zaměřuje se na všestranný rozvoj dětské osobnosti. Uvědomuje si, jak je důležité podporovat všestranný vývoj dětí především v předškolním věku. Při své práci preferuje hravou formu získávání vědomostí, dovedností i schopností. Ráda zapojuje prvky dramatické výchovy a využívá svou schopnost pracovat s hlasem. Hraje na klavír a kytaru.

Je empatická, citlivá a vstřícná k potřebám či přání dětí. Při péči o ně vytváří radostnou atmosféru a dokáže je nadchnout pro každou činnost. Propaguje zdravý životní styl a zapojuje děti do péče o ochranu životního prostředí. Zkušenost má i na pozici koordinátorky environmentální výchovy. Absolvovala nespočet akreditovaných seminářů týkajících se grafomotoriky, výtvarných činností a technik, jógy a relaxace, hudebně pohybových činností apod.

„Děti si nejlépe zapamatují, co si sami osahaly, vyzkoušely a zažily. Je-li jim to předáváno hravou formou, v příjemném prostředí, s dostatkem času a prostoru. Jako největší úspěch učitele považuji, pokud má dítě pocit, že si "jen" hraje.“

 

 

 

 

Bc. Zuzana Samcová

Zuzana získala bakalářský titul v oboru Sociální a charitativní práce na Univerzitě Karlově, kde dále pokračuje v magisterském programu studia. Praxi a cenné zkušenosti čerpala jednak v dětském studiu, ale také v dětském domově pro děti do tří let, při organizaci dětských táborů či při soukromém hlídání dětí. Hraje na flétnu, miluje tancování i tvořivé činnosti. Ve volném čase čerpá sílu v přírodě nebo při cvičení jógy.

Při své práci utváří podmínky pro cílevědomý osobnostní rozvoj, který je nezbytný pro harmonický vývoj dětí. Klade důraz na vzájemné provázení, důvěru, podporu a pomoc. Její silnou stránkou je empatie a schopnost vytvářet příznivou emoční atmosféru za všech okolností.  Důležitým pilířem je propojení tolerance a odpovědnosti. Dítě vnímá jako individuální osobnost s pro něj specifickými potřebami. Sdílí názor, že učitel/ka hraje důležitou roli průvodce dítěte. 

„Profesi učitele/učitelky by měl vykonávat člověk, který má děti doopravdy rád a práce s nimi ho naplňuje. Zkrátka by se měl pro tuto profesi narodit, jelikož děti jsou velmi vnímavé a vrací lásku, kterou jim dáváte.“

 

 

Magdalena Ledvinková

Děti ji neřeknou jinak než Májo. Je studentkou předškolní a mimoškolní pedagogiky. Zkušenosti s péčí o děti čerpala jak v České republice, tak i v zahraničí, kde působila jako au pair pro děti od 12 měsíců do 6 let. Pracovala jako vedoucí dětského kolektivu v rámci letních táborů. Vzhledem k tomu, že ji práce s dětmi naplňuje, rozhodla se přenést své zkušenosti do profesního života. Magdalena je kreativní, komunikativní, má vášeň pro květiny, moderní umění a šití. Velmi ráda u dětí podporuje kreativitu a fantazii, která je dětem vlastní. 

„Je pro mě velmi důležité, aby školka byla pro děti druhým domovem, kde se každý cíti bezpečně. Může se projevit a zažít radost. Má zde prostor pro učení, objevování a vyzkoušení si nových věcí. Domnívám se, že je důležité, zajistit exkluzivní podmínky vzájemného respektu. Uvědomuji si důležitou úlohu i zodpovědnost při utváření osobnosti dítěte a jsem odhodlaná podílet se na tomto procesu. Věřím, že Tučňákov s individuálním přístupem a skvělým prostředím je ideálním místem pro rozvoj dětí.“

 

 

Pamela Cardoza

Pamela is our English teacher. She arrived to Prague a year ago and she currently studies at MUP and provides private English and Spanish lessons. In her previous years she worked as an Au Pair in America for four and half years with children between the ages 5 and 10. She also studied in the U.S. where she perfected her English language, idioms, and so on. She really enjoys spending time with children. Cooking and baking is one of her passions and always have been.  She hopes after she finishes with her school she will join a culinary school and become a professional chef. 

She tries to teach children in a fun, silly way so that the children stay excited and motivated to learn. Pamela believes learning involves different strategies and she wants to show those to her young students.

 

Zajímá Vás něco konkrétně?

Napište nám

Napsali o nás

Svoboda & Williams

Realitní kancelář

Tučňákov zajistil celodenní program pro děti na již 4. ročníku charitativního turnaje v sálové kopané SVOBODA & WILLIAMS CUP. Finanční výtěžek klání ve výši 144 500 Kč podpoří Nadaci Terezy Maxové dětem.

Přejít na článek

PRAGUE STAY

Přední pražský portál v oblasti ubytování a životního stylu

Přejít na článek
nahoru

Úvod Kontakty

penguin academy s.r.o.
Sídlo:
Praha - Nové Město, Opletalova 1417/25, PSČ 110 00
IČO: 04660668